Reikihealing är en japansk behandlingsform som stimulerar kroppens självläkning.
"Rei" betyder "universell" och "ki" betyder livsenergi.

Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och genom beröring löser man upp spänningar och fyller på så sätt på ny energi.

Reiki är en holistisk behandlingsform där man utgår ifrån att kropp och psyke är en helhet och behandlingen görs därför på hela kroppen även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst område.

Reiki kan tas emot av alla (ej barn under 8 år) och klassas som rehabiliterande friskvård av Skatteverket och du kan använda din friskvårdspeng till reikibehandlingar.

Jag har naturligtvis tystnadsplikt.